page-header

УНИВЕРСАЛНИ ФРЕЗИ

Универсални фрези OPTIMUM

Размер на масата Ход по осите Х/Y/Z Конус на шпиндела Обороти на шпиндела Мощност на главния двигател
MT 50 1000 x 240 mm 580 / 200 / 340 mm ISO 40 H: 1350; V: 1750 rpm H: 1.5; V: 2.2 kW
MT 60 1270 x 280 mm 750 / 230 / 360 mm ISO 40 H: 1300; V: 2000 rpm H: 2.2; V: 2.2 kW
MF 2-B 1246 x 230 mm 690 / 310 / 390 mm ISO 40 V: 4200 rpm V: 2.2 kW
MF 4-B 1370 x 254 mm 820 / 410 / 400 mm ISO 40 V: 4200 rpm V: 2.2 kW
MF 2V 1246 x 230 mm 800 / 305 / 406 mm ISO 40 V: 5100 rpm V: 1.5 kW
MF 4V 1370 x 254 mm 900 / 320 / 400 mm ISO 40 V: 6750 rpm V: 3.0 kW
MT 100 1120 x 260 mm 600 / 270 / 380 mm ISO 40 V: 1600rpm V: 2.2 kW
MT 130S 1270 x 300 mm 720 / 300 / 400 mm ISO 40 V: 1660rpm V: 3.0 kW
MT 200 1650 x 360 mm 1290 / 280 / 400 mm ISO 50 H: 1800; V: 1750 rpm H: 4.0; V: 4.0 kW
MT 230S 1650 x 360 mm 1300 / 300 / 400 mm ISO 50 H: 1800; V: 1750 rpm H: 5.5; V: 4.0 kW
Инструментални фрези
MZ 2S 750 x 320 mm 400 / 200 / 335 mm ISO 40 1890 (2500) rpm V: 2.2 kW
MZ 4S 900 x 500 mm 600 / 480 / 390 mm ISO 40 2250 (3045) rpm V: 3.75 kW