page-header

СЕРВИЗ

УЕБ-ТЕК ЕООД отделя голямо внимание на въпросите по сервизната поддръжка на доставените машини. Във фирмата е създаден център за сервизно обслужване, чийто задачи са:
1. Въвеждане в експлоатация на машините, доставени от УЕБ-ТЕК ЕООД.
2. Гаранционно обслужване на оборудването по време на гаранционния и следгаранционния период на машините, доставени от УЕБ-ТЕК ЕООД.
3. Обучение на персонала на клиента за експлоатация и поддръжка на металорежещите машини, доставени от УЕБ-ТЕК ЕООД.
4. Основен ремонт и модернизация на универсални машини и машини с ЦПУ.

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Въвеждането в експлоатация на доставеното оборудване се извършва от специалистите на УЕБ-ТЕК ЕООД в съответствие с условията на сключения договор.
Стъпки при въвеждане в експлоатация:
1. Проверка на инсталацията и нивелирането на машината;
2. Извършване на работи по пускането на машина в съответствие със стандартната програма и методика за изпитване на машината или в съответствие с договорения технологичен процес на обработка на детайли на клиента;
3. Въвеждане на машината в експлоатация.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Специалистите на УЕБ-ТЕК ЕООД пристигат до мястото на работа на оборудването, диагностицират неизправностите, съставят списък с дефектите и списък на резервните части, ако са необходими такива. След доставката на всички компоненти, ние ремонтираме оборудването и предоставяме гаранция за извършената работа. Разходите и времето за ремонт на машините се установяват след съставяне на списък с дефектите и одобряване на техническите спецификации за ремонт от страна на клиента.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Гаранционната поддръжка на машините, доставени от УЕБ-ТЕК ЕООД се извършва в рамките на 12 месеца от датата на въвеждане на машината в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на доставка, в съответствие с условията на договора за доставка на оборудването.

СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
УЕБ-ТЕК ЕООД препоръчва на своите клиенти сключване на договор за следгаранционно обслужване на металообработващото оборудване. Договор за следгаранционно обслужване на машините може да бъде сключен за период от 1 до 3 години или повече.

ОБУЧЕНИЕ
Специалистите на УЕБ-ТЕК ЕООД са готови да обучат техническия персонал на клиента по взаимно съгласувана програма на територията на УЕБ-ТЕК ЕООД или по съкратена програма на територията на клиента.