page-header

НИШКОВИ ЕЛЕКТРОЕРОЗИЙНИ МАШИНИ

 Нишкови електроерозийни машини EXCETEK

Ход по осите X/Y Ход по осите U/V Ход по оста Z Максимален размер на заготовката
Нишкови електроерозийни машини серия NP
NP400L CE 400×300 mm 80×80 mm 220 mm 750x550x215 mm
NP500L CE 500×300 mm 120×120 mm 310 mm 850x550x300 mm
NP600L CE 600×400 mm 160×160 mm 410 mm 1000x700x345 mm
Нишкови електроерозийни машини серия G
V400G 400×300 mm 80×80 mm 220 mm 750x550x215 mm
V500G 500×300 mm 120×120 mm 260 mm 850x600x255 mm
V650G 650×400 mm 160×160 mm 350 mm 1000x700x345 mm
V850G 800×500 mm 160×160 mm 350 mm 1100x850x345 mm
Нишкови електроерозийни машини серия V
V1060 1000×600 mm 160×160 mm 350/500 mm 1500x1000x345 mm
V1280 1200×800 mm 260×260 mm 500 mm 1650x1200x495 mm
V12100 1200×1000 mm 260×260 mm 1000 mm 1650x1400x1000 mm
V2000 2000×450 mm 160×160 mm 350 mm 2500x700x345 mm
Нишкови електроерозийни машини серия VQ
VQ40F 400×300 mm 80×80 mm 220 mm 800x600x215 mm
VQ50F 500×300 mm 80×80 mm 220 mm 900x600x215 mm
VQ100F 1000×600 mm 120×120 mm 310 mm 1500x1000x305
VQ400S 400×300 mm 80×80 mm 220 mm 750x550x215 mm
VQ500S 500×300 mm 80×80 mm 220 mm 850x550x215 mm