За да осигури маркетинг на високо ниво за собствените си продукти, Victor Taichung инвестира значителни средства в изграждането на глобална дистрибуторска мрежа.
Освен многобройните си агенти по света, групата на Victor Taichung разполага с осем центъра за техническа поддръжка и разпространение, разположени в САЩ, Франция, Германия, Южна Африка, Малайзия, Тайланд и Китай. Тези търговски центрове работят не само като пазари за машините предлагани от Victor, но и за осигуряване на ефективно следпродажбено обслужване и техническа поддръжка за клиентите.

През 2019 г. Victor Taichung празнува своята 65-годишнина и фирмата е готова да отговори на най-големите предизвикателства призтичащи от пазара на металообработващи машини. Victor Taichung се стреми към непрекъснато развитие и технологични иновации и ще продължи да произвежда модерни металообработващи машини с по-голяма стойност, като това неминуемо ще доведе до проспериращо бъдеще за индустрията.