page-header

ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ

Полуавтоматични лентоотрезни машини Beka-Mak

Максимален диаметър на рязане Рязане под ъгъл Скорост на рязане Мощност на главния двигател Размер на режещата лента
Полуавтоматични лентоотрезни машини с падащо рамо
BMSY-230 DG 230 mm  от -45° до +60° 35-70 m/min 1,0-1,3 kW 2730x27x0,9 mm
BMSY-230 DGH 230 mm  от -45° до +60° 35-70 m/min 1,0-1,5 kW 2730x27x0,9 mm
BMSY-270 DG 270 mm  от -45° до +60° 20-100 m/min 1,5 kW 3160x27x0,9 mm
BMSY-270 DGH 270 mm  от -45° до +60° 20-100 m/min 1,5 kW 3160x27x0,9 mm
BMSY-280 280 mm  90°, +45° 20-100 m/min 1,5 kW 3400x27x0,9 mm
BMSY-320 320 mm  90°, +45° 20-100 m/min 1,5 kW 3660x27x0,9 mm
BMSY-320DGH 320 mm  от -60° до +45° 20-100 m/min 2,2 kW 4160x34x1,1 mm
BMSY-320G 320 mm 90°, 30°, 45°, 60°, 75° 20-100 m/min 1,5 kW 3660x27x0,9 mm
BMSY-320GL 320 mm 90°, 30°, 45°, 60°, 75° 20-100 m/min 2,2 kW 4160x34x1,1 mm
BMS-320L 320 mm  90°, +45° 20-100 m/min 2,2kW 4160x34x1,1 mm
BMSY-350M 350 mm  90°, +45° 20-100 m/min 2,2 kW 4160x34x1,1 mm
BMSY-360DGH 360 mm  от -60° до +60° 20-100 m/min 3 kW 5000x34x1,1 mm
BMSY-360DGH ECO 360 mm  от -60° до +60° 20-100 m/min 3 kW 4800x34x1,1 mm
BMSY-440 440 mm  90°, +45° 20-100 m/min 3 kW 5200x34x1,1 mm
BMSY-440DGH 440 mm  от -60° до +60° 20-100 m/min 3 kW 5200x34x1,1 mm
BMSY-440DGH NC 440 mm  от -60° до +60° 20-100 m/min 3 kW 5200x34x1,1 mm
Максимален диаметър на рязане Рязане под ъгъл Скорост на рязане Мощност на главния двигател Размер на режещата лента
Полуавтоматични двуколонни лентоотрезни машини
BMSY-325C Ø 325 mm 90°, +45° 20 – 100 m/min 3 kW 4160x34x1,1 mm
BMSY-325CGH Ø 325 mm 90°, +30°, +45°, +60° 20 – 100 m/min 2,2 kW 4380x34x1,1 mm
BMSY-330C Ø330 mm 90° 20 – 100 m/min 3 kW 5000x34x1,1 mm
BMSY-360C Ø380 mm 90°, +45° 20 – 100 m/min 3 kW 4800x34x1,1 mm
BMSY-360CDGH NC Ø360 mm от -45° до +60° 20 – 100 m/min 3 kW 5000x34x1,1 mm
BMSY-360CGH Ø360 mm 90°, +30°, +45°, +60° 20 – 100 m/min 3 kW 5200x34x1,1 mm
BMSY-440CDGH Ø440 mm от -45° до +60° 20 – 100 m/min 4 kW 5200x41x1,3 mm
BMSY-440CGH Ø450 mm 90°, +30°, +45°, +60° 20 – 100 m/min 4 kW 5400x41x1,3 mm
BMSY-460C Ø460 mm 90°, +45° 20 – 100 m/min 4 kW 5200x41x1,3 mm
BMSY-540CGH Ø540 mm 90°, +30°, +45°, +60° 20 – 100 m/min 4 kW 6000x41x1,3 mm
BMSY-560C Ø560 mm 90°, +45° 20 – 100 m/min 4 kW 6000x41x1,3 mm
BMSY-560DG Ø560 mm от -45° до +60° 20 – 100 m/min 4 kW 6800x41x1,3 mm
BMSY-560DG NC Ø560 mm от -45° до +60° 20 – 100 m/min 4 kW 6800x41x1,3 mm
BMSY-650DG NC Ø650 mm от -45° до +60° 20 – 100 m/min 7,5 kW 8400x54x1,6 mm
BMSY-750DG NC Ø800 mm от -45° до +60° 20 – 100 m/min 7,5 kW 9600x54x1,6 mm
BMSY-810C Ø810 mm 90°, +45° 20 – 100 m/min 4 kW 8200x41x1,3 mm
BMSY-810CGH Ø810 mm 90°, +30°, +45°, +60° 20 – 100 m/min 4 kW 8400x41x1,3 mm
BMSY-820C Ø820 mm 90°, +45° 20 – 100 m/min 7,5 kW 8200x54x1,6 mm
BMSY-1020C Ø1020 mm 90°, +45° 20 – 100 m/min 7,5 kW 9500x54x1,6 mm
BMSY-1110C Ø1110 mm 90° 20 – 100 m/min 11 kW 10500x67x1,6 mm
BMSY-1113C Ø1110 mm 90° 20 – 100 m/min 11 kW 10900x67x1,6 mm
BMSY-1122C Ø1100 mm 90° 20 – 100 m/min 15 kW 13100x80x1,6 mm
BMSY-1313C Ø1300 mm 90° 20 – 100 m/min 11 kW 12100x67x1,6 mm
BMSY 1515C Ø1500 mm 90° 10 – 70 m/min 15 kW 13300x80x1,6 mm