“Определяне критериите за допустимост на индустрия 4.0 за лентоотрезни”

Като център за научноизследователска и развойна дейност Beka-Mak, публикува и представи статията си за “Определяне на критериите за допустимост на индустрия 4.0 (обединяване на промишленото производство с модерната информационна и комуникационна техника) за лентоотрезни” на Международната научна конференция, проведена в Боровец, България.