page-header

ИНДУСТРИАЛНИ ИНФРАЧЕРВEНИ ФУРНИ

ИНДУСТРИАЛНИ ИНФРАЧЕРВEНИ ФУРНИ
Инфрачервените фурни се използват най-вече за втвърдяване на боядисани или прахово боядисани детайли в системи за непрекъснато покритие. Пещите с IR система могат да се използват и като тунелни фурни за предварително загряване, добавени в предната част на конвенционалните фурни като независими фурни за втвърдяване с боя или прахово покритие.
Енергийният източник се предлага в два вида – с помощта на каталитични газови панели или с електрически нагреватели. И при двете газови или електрически системи фурната е проектирана чрез разделяне на нагревателните елементи по равно, за да се постигне най-добрият топлопренос към преминаващите детайли през фурната. Корпусът на фурната е направен от изолирани ламаринени панели.

ПРЕДИМСТВА

  • Увеличава скоростта на конвейера и производителността поне с 30%;
  • Спестява място в работилницата;
  • Осигурява икономия на гориво в средносрочен и дългосрочен период в сравнение с конвенционалните фурни с газови източници;
  • Елиминира замърсяването с прахово покритие в зоните на въздушната завеса на тунелните пещи, в случай че е проектирана като фурна за предварително загряване;
  • Втвърдените продукти постигат перфектен резултат при теста за сцепление с кръстосани люкове.

Фурните са CE сертифицирани и отговарят на европейските норми.