Grid Sidebar Right

Blog Grid can be added easily using Visual Element in Page Builder

Taikan Precision е отличен като “Най-добър доставчик на оборудване на годината”

Taikan Precision е отличен като “Най-добър доставчик на оборудване на годината” При срещата на върха с…

TAIKAN

Shenzhen Greate Century Machinery (Taikan) бе включена в “500-те предприятия на Шенжен 2020” На 20 октомври…

Нова лентоотрезна BMSO 420XS

Новата лентоотрезна BMSO 420XS е проектиранада максимизира производството на тежки метали, профили и разфасовки на тръби…

Beka-Mak

“Определяне критериите за допустимост на индустрия 4.0 за лентоотрезни” Като център за научноизследователска и развойна дейност…